pl en   
Oferujemy kompleksowe opracowania projektowe w zakresie konstrukcji budynków:
 • mieszkalnych
 • użyteczności publicznej
 • przemysłowych
 • sportowych
 • handlowych
 • sakralnych 
 • oraz wielu innych...
W ramach naszej działalności oferujemy pełny zakres projektowania konstrukcyjnego, zaczynając od projektów koncepcyjnych, poprzez projekty budowlane, przetargowe, wykonawcze aż do sprawowania nadzorów autorskich i wykonywania opracowań warsztatowych.

W zakresie naszych opracowań znajdują się także:
 • projekty fundamentów pośrednich (pale, ściany szczelinowe, barety itp.)
 • projekty zabezpieczeń wykopów
 • projekty remontów i modernizacji budynków
 • ekspertyzy techniczne obiektów budowlanych
 • przedmiary, kosztorysy i specyfikacje 
 • projekty obiektów inżynierskich jak np. ściany oporowe, zbiorniki, maszty, wieże, kominy
 • analizy wiatrowe
W naszych projektach stosujemy wszelkie dostępne na rynku rozwiązania technologiczne w zakresie konstrukcji budynków. Projektujemy przy użyciu nowoczesnych programów komputerowych w tej dziedzinie, m.in.: REVIT Structure, ROBOT Structural Analysis, Robot Expert, Autocad, ZW-Cad, Cadsis (Rm-win, Rm-3d), ABC (płyta, tarcza) oraz własnych programów wspomagających opracowywanie dokumentacji rysunkowej. Dzięki temu możemy zaproponować optymalne rozwiązania w zakresie zużywanych materiałów jak np. ilości betonu czy stali.

W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa interesów naszych klientów posiadamy dodatkową polisę ubezpieczeniową OC dla inżynierów budownictwa wykupioną w Towarzystwie Ubezpieczeniowym AXA T.U.i.R. S.A.